KEMISPLUS Словенија
KEMISPLUS е словенска фабрика за производство на разни видови на лепаци.
Во својата програма нуди широк спектар на лепаци, и тоа:
Цијаноакрилни лепаци, Епоксидни лепаци, Структурални лепаци, Маси за пополнување на пукнатини, средства за чистење и одмастување, Anti-seize производи.