МАНЖЕТНИ / СЕМЕРИНЗИ / О-ПРСТЕНИ


МАНЖЕТНИ
1. Хидраулични и пневматски манжетни
2. Статични манжетни со еднострано дејство за клипни вретена.
3. Манжетни за телескопски цилиндри
4. Подвижна манжетна со еднострано дејство за клипови.
5. Манжетни за еднострано дејство за клипови и хидраулични цилиндри со висок притисок- NBR (гума) појачана со платно.
6. Полни манжетни за клипни вретена кај хидраулични цилиндри - NBR (гума) појачана со платно.
7. Хидраулични сет манжетни за клипни вретена PBM – PV – KEB.
8. Хидраулични манжетни со двострано дејство саставени од водилки,заптивен прстен и заштитен прстен.
9. Пневматски манжетни со двострано дејство од NBR (гума) со метална основа.
10. Манжетни за рото-цилиндри за висок притисок од специјална гума и гума појачана со платно.
11. Водилки за клип и клипни вретена.
12. Брисачи за клипни вретена.
13. Манжетни за клип и клипни вретена.

 

1.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg  

 

КАТАЛОГ 

О-ПРСТЕНИ

О-прстени: Најчесто користените форми кои ги поседуваме:

1. О-Прстени
- О-Прстени - НБР ( гума ) Сх. А. 70
- О-Прстени - ФМП ( витон ) Сх. А. 75
- О-Прстени - Силикон Сх. А. 60

2. Помошни прстени
- ПМН-НБР ( гума ) Сх.А. 90
- ПМТ-ПТФЕ ( тефлон )

3. Прстени со специјални профили
- W Прстени-НБР ( гума ) Сх.А. 80
- ТК Прстени-НБР ( гума ) Сх. А. 70
- MOS Прстени-НБР ( гума ) Сх. А. 90

Доколку истите не ги поседуваме на лагер, можеме во најкраток временски рок да Ви ги набавиме.

1.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 2.jpg 3.png 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg

 

СЕМЕРИНЗИ

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg

 

logo malo

Заптивна роба: црева за гориво, семеринзи, универзални манжетни, манжетни за летва и.т.н.