GLUETEC е германска фабрика која со јасна бизнис филозофија се развивала во текот на годините за да ја изгради својата сеопфатна и единствена производна програма. Под неа, како базична компанија се развиваат брендовите WIKO, WELDYX, MARINE и GLUETECPlus.
Постоечкиот проиводен програм WIKO е проектиран што поефикасно да излезе во пресрет на потребите на купувачите. За тоа допринесува широкиот асортиман на производи кој опфаќа:
Анаеробни, Цијаноакрилни, Епоксидни, Полиуретански, Метил метакрилни, Акрилни и УВ лепаци, Чистачи и одмастувачи, Технички спрeјови, Изолациони и заштитни ленти, Високо температурни пасти, Силикони, МС Полимери и др.

Каталог