TEADIT, TEMAC се најчесто продаваните и застапувани производи во овој сегмент.
Производите се сигурни по околината и се без додатоци на азбест.
Дебелините кои најчесто се користат се од 0.5 мм до 5 мм по потреба на корисникот.
Може да се испорачаат како табли со стандардни димензии 1500х1500мм, во SWG изведба или пак по желба на корисникот.

6.png 7.PNG 8.PNG sl9.jpg