TEADIT, TEMAC се најчесто продаваните и застапени производи во овој сегмент.

Производите се сигурни по околината и се без додатоци на азбест.

Може да се испорачаат во разни димензии.

 

Должини:

Од 1 м до 100м во зависност од димензиите на напречниот пресек.

Материјали од кои се изработуваат плетениците:

- Експандиран графит

- Експандиран графит појачан со жица

- Експандиран графит + тефлон

- Тефлон

- Керамика

- Керамика појачана со стаклени влакна

 

1.PNG 2.PNG 3.jpg 4.jpg 5.png